Active Beauty

Impresum

Impresum je skladen s 24. členom Zakona o medijih (ZMed).

Lastnik medija in izdajatelj:
dm drogerie markt d.o.o.
Litostrojska cesta 48
1000 Ljubljana

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa: 1/18342/00, mat. št.: 5606454, ID št. za DDV: SI14523833, znesek osnovnega kapitala: 3.000.000 EUR

Račun odprt pri: UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana, SI56 2900 0010 3050 717


Izdajatelj:
dm drogerie markt d.o.o.
Litostrojska cesta 48
1000 Ljubljana

Lastnik:
dm drogerie markt GmbH
Günther-Bauer-Straße 1
5073 Wels

Glavna in odgovorna urednica
Nataša Bogataj.
ACTIVE BEAUTY izhaja pod licenco, sklenjeno s COPE Content Performance Group GmbH
Hainburgerstraße 33
1030 Dunaj, Avstrija.

Vodji projekta:
Sonja Fehrer-Wohlfahrt in Peter Mosser