Active Beauty
5 nasvetov za opolnomočenje žensk v vsakdanjem življenju
Besedilo: Nina Horcher

Ali v vsakdanjem življenju krepite žensko opolnomočenost?

5 nasvetov za opolnomočenje žensk v vsakdanjem življenju

Opolnomočenje žensk ne bi smela biti le krilatica, s katero opletamo na dan žena, za opolnomočenje bi morali skrbeti celo leto in na vseh področjih – od poklicne do zasebne sfere. Opolnomočenje pomeni, da si lahko ženske usodo krojijo same pa naj gre za odločitev za partnersko zvezo oz. samski stan ali za materinstvo. Kako lahko pomagamo? 5 nasvetov, kako ženskam zagotoviti večjo pravico do samoodločanja v vsakdanjem življenju.

Veliko večino svoboščin, ki jih uživamo danes (od volilne pravice do možnosti zaposlitve in lastnega denarja), so ženskam priborile bistre in močne predhodnice. Skrajni čas za večjo opolnomočenje žensk v vsakdanjem življenju. Kljub vsemu napredku sodobna ženska tudi danes dvomi v svoje sposobnosti in doživlja pritiske okolice, na primer v obliki omalovaževanja vloge mamic (angl. mom shaming). Zaradi vseh mogočih pričakovanj, ki bi jih morale izpolnjevati, je mentalna obremenitev za ženske ogromna.

Kaj sploh pomeni opolnomočenje žensk?

V feminističnem kontekstu je ta izraz izjemno pogost. A kaj točno pomeni? Opolnomočenje žensk pomeni krepitev pravice žensk do samoodločanja s spreminjanjem družbenih struktur skozi politične in pravne spremembe.


Gre za izziv, ki ga je treba reševati na ravni skupnosti, in manj na ravni posameznika. Za enakopravno in solidarno družbo bi si morali prizadevati vsi skupaj.

Opolnomočenje v vsakdanjem življenju: 5 nasvetov za prevetritev okostenelih struktur

Kako lepo bi bilo, če bi bila ženskam v prihodnosti omogočena večja pravica do samoodločanja in bi skozi življenje korakale bolj samozavestno. Tako bi lahko vsaka opolnomočena ženska prispevala k dolgoročnim spremembam družbe in boljšemu jutri.

1. Najdite svoje močne plati in stvari, ob katerih vam zaigra srce

Mnoge ženske se vse prevečkrat podcenjujejo in primerjajo z drugimi, domnevno uspešnejšimi, ženskami. Žal nas to ne preseneča, saj smo ta škodljiv vzorec številne ponotranjile že v procesu socializacije. Nekatere ženske ravno zaradi tega nikoli ne razkrijejo oz. ne razvijejo vseh svojih prednosti in talentov. Skrajni čas je, da prenehamo dvomiti vase in svoje sposobnosti.

Ugotovite, kaj radi počnete in kaj vam leži – po potrebi s pomočjo strokovnjaka, kot je coach ali terapevt – in se posvetite področjem, ki vas resnično zanimajo. Prisluhnite svojemu notranjemu glasu. Če se lotimo stvari, ki nam gredo dobro od rok, postanemo bolj samozavestne, lažje navezujemo stike z enakomislečimi in tako opogumljamo druge. Opolnomočene ženske opolnomočajo ženske.

2. Uberite lastno pot

Tudi uspešne, samozavestne ženske so včasih na robu zmogljivosti. Sistemske strukture v splošnem niso zasnovane za osebe, ki imajo skrbstvene obveznosti. Stvarnost življenja žensk in morebiti celo vloga samohranilke? Na karierni lestvici za to ni prostora. Kaj lahko storimo? »Ne prilagajajmo se zastarelemu kalupu,« pravi Sophie Rendl.

»En način, kako se temu upreti, je, da ozavestimo, da ni naloga posameznic, da se prilagodijo uveljavljenim strukturam. Pogosto se od žensk pričakuje, da bi morale pristopati bolj moško, če želijo uspeti, da bi morale biti glasnejše in nastopati bolj udarno. Ali delati po 60 ur ali več na teden.« Nadalje ženskam svetuje, da naj si uhodijo lastno pot in si ne pustijo vzeti poguma.

S pomočjo strokovnjaka lahko usvojimo samozavestnejše nastopanje in sposobnost postavljanja meja. V primeru diskriminacije lahko prizadete več informacij in podporo prejmejo pri Sektorju za enake možnosti.

3. Neenakost v obliki izključno moških okroglih miz

Naslov dogodka je zelo obetaven, a k pogovoru so povabljeni samo moški? Tudi danes ni tako redko, če so udeleženci okroglih miz in debat samo moški in so ženske sistematično izključene, četudi nenamerno. Jasno je, da to ne spodbuja opolnomočenja žensk, temveč ga zavira. Ženske lahko proti temu delujmo tako, da organizatorje_ke opozorimo ne neuravnoteženo zasedbo. Po možnosti v isti sapi predlagamo še ustrezne govorke.

Vidnost žensk je pomemben korak v smeri enakih priložnosti, pravita ustanoviteljici poslovnega portala, ki sta se s svojim projektom zapisali ravno večji zastopanosti žensk. Raznolikost in enakost sta pereči vprašanji tudi v upravnih organih.

4. Pogovor o seksizmu z moškimi

Za enakopravno družbo potrebujemo ljudi, ki znajo biti složni. Seveda brez moških pri tem ne gre. To so prepoznali tudi Združeni narodi, ki so se v sklopu kampanje „HeforShe“, namenjene krepitvi pravic žensk, s posebno ambasadorko Emmo Watson na čelu obrnili posebej na moške.

Kako jih lahko posnemamo v vsakdanjem življenju? Tako, da se ne izogibamo feministično obarvanim razpravam. S partnerjem se pogovarjajmo o razlikah v plačah in izpostavljajmo neenakosti na podlagi spola, ki jih opazimo.

K temu spada tudi, da ne pogoltnemo mirno seksističnih šal, le ker je tako lažje in manj nelagodno. Strategije, kako se spopasti s frazami, kot je užaljena »zdaj sploh več ne smem nič reči«, najdete v zbirki slabih izgovorov »No More Bullshit!« Das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten“ ženskega združenja Sorority z Dunaja.

5. Solidarnost in povezovanje

Razne skupine na Facebooku in ženska društva so odlična za povezovanje na podlagi skupnih interesov in področij, za navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj z drugimi ženskami.

Tudi če niste včlanjeni v nobeno od ženskih skupin, ste lahko v vsakdanjem življenju kljub vsemu solidarni in ženskam pokažete, da jih podpirate. V marsikateri situaciji že drobna gesta veliko pomeni in pomaga k splošnemu napredku, naj bo to v zasebnem življenju ali službi. Rendl in Zach, ustanoviteljici zgoraj omenjene platfome, menita, da mreženje ne bi smelo biti namenjeno zgolj individualnemu uspehu posameznic. »Stremeti bi morali k skupnemu napredku,« skleneta sogovornici.