1. Kaj je samoučinkovitost?

Samoučinkovitost je sposobnost, da smo v svojem življenju učinkoviti. Vsak človek zmore vsakodnevno izvesti številna opravila, s katerimi vpliva na svoje življenje.

Osebno prepričanje ljudi, da se zmorejo spoprijeti z novimi ali težkimi izzivi na podlagi lastnih sposobnosti, pa je od posameznika do posameznika zelo različno. O tem govori koncept prepričanj o lastni učinkovitosti, ki ga je v 70-ih letih prejšnjega stoletja uvedel ameriški psiholog Albert Bandura. Oseba, ki verjame, da lahko sama uspešno opravi tudi s težkimi situacijami in na ta način tudi nekaj doseže, ima visoko prepričanje o lastni učinkovitosti. Po drugi strani pa imajo nizko prepričanje o lastni učinkovitosti osebe, ki verjamejo, da so vzrok za njihov uspeh zunanje okoliščine, drugi ljudje, naključje, sreča in drugi dejavniki, na katere nimajo vpliva. V praksi se izraza prepričanje v lastno učinkovitost in samoučinkovitost na splošno pogosto uporabljata kot sopomenki.

2. Zakaj je samoučinkovitost pomembna?

Če verjamete vase in v svoje sposobnosti, lahko tudi v zahtevnejših situacijah ohranite mirno kri, se prilagodite in uporabite svojo kreativnost. S pozitivno naravnanostjo si lahko samoučinkoviti ljudje postavljajo višje cilje ter jih bolj dosledno in vztrajno uresničujejo. Motivacija jih drži dalj časa, neuspeh pa jih ne odvrne tako zlahka.

Samoučinkovitost je torej pomembna osnova za dobro psihično in fizično počutje, s tem pa tudi za večje zadovoljstvo v življenju.

3. Kako se samoučinkovitost izraža navzven?

Samoučinkoviti ljudje verjamejo vase, da bodo nove naloge brez težav opravili. Težave jemljejo z levo roko, saj zaupajo v svoje sposobnosti. Prepričani so, da lahko probleme rešijo sami, tudi presenečenja jih ne vržejo iz tira. Pri ljudeh z močnim prepričanjem v lastno učinkovitost nove naloge predstavljajo izziv in ne oviro. Če vam na primer šef naloži novo nalogo, se je boste lotili samozavestno, da vam bo z lastnimi sposobnostmi zagotovo uspelo, motivacije pa vam tudi ne bo zmanjkalo. Oseba, ki ima visoko samoučinkovitost, si tudi na primer pri športnih aktivnostih zada konkretne cilje in jih odločno uresničuje, npr. z rednimi treningi.

4. Kako postati samoučinkovit?

Samoučinkovitost se razvija že od rojstva dalje, in sicer že takrat, ko se dojenček sploh še ne zaveda dobro »sebe«. Ko izrazi potrebo in se mama ustrezno odzove (npr. jokajočega dojenčka podoji), otrok občuti samoučinkovitost. Tekom razvoja vsak otrok zbira izkušnje na podlagi svojih lastnih dejanj. Če imajo lastna dejanja želene učinke, se prepričanje v lastno učinkovitost okrepi.

5. Kateri so 4 temelji za samoučinkovitost?

1. Lastne izkušnje

Pozitivne izkušnje uspeha so najmočnejše sredstvo za krepitev prepričanja v lastno učinkovitost. Če se dobro znajdete v težkih situacijah in ta uspeh pripišete lastnim sposobnostim, bolj verjamete vase, da boste tudi vse nadaljnje izzive uspešno premagali.

2. Izkušnje vzornikov

Osebe, ki so uspele premagati težke situacije, vam lahko služijo za vzor. Še posebej v pomoč je, če vam je vzornik v določenih pogledih zelo podoben in se lahko v določenih situacijah poistovetite z njimi, na ta način pa lahko tudi uporabite podobne strategije pri reševanju svojih težav.

3. Spodbuda ostalih

Če nekdo drug verjame v svoje sposobnosti in to tudi sporoča navzven, lahko tudi to pozitivno vpliva na samoučinkovitost. Še posebej v oporo so ljudje, ki so vam blizu: poznajo vaše prednosti in sposobnosti in vas lahko prepričajo v to, da vam bo uspelo.

4. Nizki čustveni odzivi

Velik čustveni odziv, ko se pojavijo izzivi, kot je na primer pospešen srčni utrip, si pogosto razlagamo kot pomanjkanje sposobnosti uspešnega spopadanja z izzivi. Nizki čustveni odzivi v težkih situacijah, ki vam lahko uspejo npr. s tehnikami sproščanja, posledično vodijo do večjega prepričanja v lastno učinkovitost.

6. Kako se pozna nizka učinkovitost?

Če je prepričanje v lastno učinkovitost nizko, se vam zdi, da je vaš uspeh v veliki meri odvisen od zunanjih dejavnikov: pojavi se občutek nemoči. To negativno vpliva na motivacijo, uspeh, psihično in fizično počutje in osebno zadovoljstvo. Razvijeta se lahko tesnoba in depresija.

7. Ali je odpornost povezana s samoučinkovitostjo?

Odpornost je notranja moč, ki se kaže v tem, kako prenašate težke življenjske situacije, brez da bi te na vas pustile trajne posledice.

Če verjamete v lastno učinkovitost, se lahko bolje spopadete s težavami in lažje prenesete neuspeh. To krepi vašo odpornost. Hkrati odpornost spodbuja tudi samoučinkovitost, saj pri takšnih osebah zunanji dejavniki nimajo tako močnega vpliva na »jaz«. Oba dejavnika se torej medsebojno podpirata.

8. Kaj pomeni čustvena, poklicna oz. socialna samoučinkovitost?

Čustveno samoučinkovitost lahko razumemo kot pripravljenost, da dopuščamo lastna čustva, se z njimi spopademo in si jih razlagamo čim bolj koristno. Čustveno samoučinkovita oseba na primer ne bi ignorirala občutkov naraščajoče tesnobe pred velikimi izzivi. Namesto tega bi občutke zavestno prepoznala, si jih razlagala kot dokaz, da je dokončanje naloge zelo pomembno in bi hkrati še naprej zaupala v svoje sposobnosti.

Poklicna samoučinkovitost pomeni, da zna človek prepoznati številne lastne prednosti, s katerimi si v službi pridobite zaupanje, da lahko nekaj ustvarite in dosežete z lastnimi sposobnostmi.

Socialna samoučinkovitost je prepričanje, da lahko vplivate na družbeno okolje. To se kaže na primer pri aktivnem oblikovanju odnosov. Samoučinkoviti ljudje se zavedajo svoje zmožnosti vpliva, znajo npr. ohraniti prijateljstvo ali pa končati razmerje (preberite si, katerih 10 znakov nakazuje, da zveza ne deluje več). V medosebnih situacijah na ustrezen način prepoznavajo sebe in svoje potrebe.

9. Kakšna je razlika med samoučinkovitostjo in samozavestjo?

Oba pojma, samoučinkovitost in samozavest, sta medsebojno tesno povezana.

Samozavest pomeni, da zaupate v svoje moči in sposobnosti. Samoučinkovitost pa se bolj izraža v konkretnih idejah za ukrepanje. Na nek način se samozavest povezuje s prepričanjem, da lahko izpolnite naloge in dosežete cilje.

10. Kako lahko delamo na samoučinkovitosti?

Zavestno pridobivanje izkušenj o lastni učinkovitosti spodbuja samoučinkovitost. Če vsak dan doživljate samoučinkovitost, tudi toliko bolj verjamete vase pri večjih izzivih, da se z njimi aktivno spopadete in situacijo razrešite z lastnimi močmi.

Poleg tega potrebujete zdravo mero optimizma, pozitiven odnos do sebe in pozitiven pogled na prihodnost. Naš nasvet: Morebitnim notranjim kritikam postavite nasproti tudi notranjega najboljšega prijatelja, ki vaša dejanja odobrava in priznava. Bodite sami sebi največja spodbuda in bodite ponosni nase!

11. Trije namigi za krepitev samoučinkovitosti

Nasvet št. 1: Izkoristite svoj manevrski prostor!

Če na primer bolni ležite v postelji – kaj lahko storite, da se bi počutili vsaj malce bolje? Bombonček za grlo, kakšna dodatna topla odeja in dobra knjiga – vaše dobro počutje je pomembno in sami lahko prispevate k izboljšanju. Samoučinkovitost se izraža tudi takrat, ko nekoga prosite za pomoč. Občutek lastne vrednosti se kaže tudi v tem, da si želite polepšati življenje ali prosite bližnje za pomoč.

Namig št. 2: Definirajte majhne a konkretne cilje svojih dejanj!

Postavite si cilje, ki jih lahko učinkovito in takoj uresničite. Na primer, namesto "Želim biti v vrhunski formi" si recite "Ta teden grem vsak večer na sprehod." Več o zdravem življenjskem slogu si lahko preberete tukaj.

Namig št. 3: Razmislite o svojih uspehih

Veliko ljudi uspeh pripisuje sreči ali naključju. Vendar, ali je to res? Kaj ste k temu prispevali sami, katere veščine so vam pomagale pri doseganju uspeha? Komaj boste čakali, da jih boste lahko naslednjič spet uporabili!